PAN

PAN verscherpt regels voor verzenders van e-mailberichten


Amsterdam, 6 januari 2015  

PAN, de branchevereniging van de affiliate netwerken in Nederland, heeft een gedragscode voor emailing publishers gelanceerd. Met deze gedragscode wil PAN onder zijn leden de kwaliteitsnormen in het emailmarketingkanaal professionaliseren en harmoniseren. De e-mailingrichtlijnen zijn opgesteld zodat deze compliant zijn met de Telecommunicatiewet. Publishers die actief zijn in de netwerken van de PAN-leden dienen zich te houden aan de Gedragscode.

De Gedragscode is een zogenoemd 'levend document'. Dit betekent dat de richtlijnen aangepast kunnen worden indien de regels veranderen. “Dit verschaft ons de ruimte om in te kunnen spelen op de markt- en reguleringsontwikkelingen. Belangrijk, want de PAN is momenteel in gesprek met ACM om de interpretatie, uitvoerbaarheid en toepasselijkheid van de eerdere uitspraken van de toezichthouder helder te krijgen”, aldus PAN-voorzitter Lauri Koop.

Koop verwacht dat de impact van de Gedragscode groot zal zijn. “De vijf leden bestrijken het grootste deel van de affiliatemarketingactiviteiten in Nederland. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we streng zullen optreden binnen de individuele netwerken en elkaar scherp zullen houden op een strikte naleving van de Gedragscode.”

Vrijwel alle PAN-leden hebben een eigen Gedragscode voor emailers. Het huidige document stelt de kaders en de minimale richtlijnen vast en is getoetst met alle leden. Dit initiatief past in de missie van de branchevereniging om de affiliate marketingmarkt verder te professionaliseren.

Over het PAN
De branchevereniging 'Platform Affiliate Netwerken' werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van Daisycon / Paxz, Tradedoubler, Zanox en M4N (nu Zanox). Inmiddels is het PAN uitgebreid met de leden Affiliate4you en Affilinet. Deze vijf leden bestrijken met hun diensten op dit moment het grootste deel van de affiliate marketing activiteiten in Nederland. 

Het PAN zet zich in voor:
- de promotie en analyse van affiliate-marketingactiviteiten;
- belangenbehartiging en bescherming van de collectieve en individuele rechten van de leden;
- het behoud van ethische normen onder zijn leden.

Meer informatie voor de pers:

Platform Affiliate Netwerken
Rik van Elk
t. 030 295 02 01
e. [email protected]
© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2015 / contact